Dôležité !

Na každú hodinu objednávame len obmedzený počet vozidiel, aby sme aj klientom, ktorí prídu bez objednania mohli poskytnúť požadované služby TK a EK. Ak ste nenašli vhodný termín, neznamená to, že Vám neposkytneme služby TK a EK. Jednoducho príďte a my urobíme všetko preto, aby pre Vás potrebná TK a EK bola vykonaná.


1
Vyberte druh vozidla
Vozidlá je možné kombinovať. Napríklad osobné + prípojné
Osobné
Nákladné
Traktor
Autobus
Motocykel
Prípojné za osobné
Prípojné za nákladné

2
Vyberte TYP kontroly
Kontroly a služby je možné navzájom kombinovať, je možné vybrať viaceré požadované služby.
Emisná kontrola
Technická kontrola
Administratívna kontrola
Overenie emisií
Preskúšanie bŕzd

5
Údaje k objednávke


ZADARMO

Upozorníme Vás pred skončením platnosti Vašej STK alebo EK. Stačí si vybrať spôsob.


Zakliknutím nižšie uvedeného políčka potvrdzujem, že som sa podrobne oboznámil s Informáciami o získavaní a spracúvaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré sú dostupné tu, poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne a udeľujem súhlas spoločnosti LEDOS s r.o. na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v bode 4 formulára za účelom:

* Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa info@stkledos.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Objednať sa