Dôležité !

Na každú hodinu objednávame len obmedzený počet vozidiel, aby sme aj klientom, ktorí prídu bez objednania mohli poskytnúť požadované služby TK a EK. Ak ste nenašli vhodný termín, neznamená to, že Vám neposkytneme služby TK a EK. Jednoducho príďte a my urobíme všetko preto, aby pre Vás potrebná TK a EK bola vykonaná.

Pre motorové vozidlo je možné vybrať viaceré typy požadovaných kontrol, teda zároveň technickú kontrolu aj emisnú kontrolu, prípadne aj ďalšie služby. Nie je potrebné zadávať ďalšiu objednávku termínu s inou kontrolou.

V prípade objednávky termínu kontroly pre prípojné vozidlo vyberte prosím motorové vozidlo, ku ktorému toto prípojné vozidlo prislúcha. Ak požadujete termín kontroly aj pre motorové vozidlo a rovnako aj pre prípojné vozidlo, stačí vykonať objednávku len pre motorové vozidlo. V takomto prípade nie je potrebné vytvárať dve objednávky.


1
Vyberte druh vozidla
Osobné
Nákladné
Traktor
Autobus
Motocykel

2
Vyberte TYP kontroly
Emisná kontrola
Technická kontrola
Administratívna kontrola
Overenie emisií
Preskúšanie bŕzd

5
Údaje k objednávke

ZADARMO

Upozorníme Vás pred skončením platnosti Vašej STK alebo EK. Stačí si vybrať spôsob.


Zakliknutím nižšie uvedeného políčka potvrdzujem, že som sa podrobne oboznámil s Informáciami o získavaní a spracúvaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré sú dostupné tu, poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne a udeľujem súhlas spoločnosti LEDOS s r.o. na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v bode 5 formulára za účelom:

* Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa info@stkledos.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Objednať sa